Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden Costumpro

 

Vestigingsadres: (geen bezoek of retouradres, alleen verkoop via internet)
Costumpro
Straatnaam
Postcode Woonplaats

Nederland / Netherlands / Niederlande

Retour adres:
Costumpro
Straatnaam
Postcode Woonplaats

Nederland

Bedrijfsgegevens: 
www.costumpro.nl
info@costumpro.nl
Telefoon: +31 (0)13-1234567

KvK-nr Woonplaats: 12345678
BTW-nr NL 1234.56.789.B.01


1 Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Costumpro en de klant.
1.2 Costumpro heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.
1.3 Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich, zonder voorbehoud, akkoord met de algemene leveringsvoorwaarden.


2 Prijzen en Aanbiedingen

2.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn alleen bij verzending naar Nederland inbegrepen.
2.2 Costumpro is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
2.3 Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.


3 Betaling

3.1 Betaling vindt plaats via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de website.
U kunt hier kiezen uit de volgende betaalmethoden:
a) Betaling vooruit via een overboeking per bank of giro.
b) iDeal: iDEAL is beschikbaar voor consumenten die internet bankieren bij ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank, ING, Knab, Rabobank, RegioBank, SNS Bank, Triodos Bank en Van Lanschot Bankiers.
3.2 PayPal, doormiddel van een account of credit card.
3.3 DIRECTebanking (voor klanten uit Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Verenigd Koninkrijk)
3.4 Bancontact / Mister Cash voor klanten uit België.
3.5 Betaling van de bestelling geschiedt altijd geheel vooraf. De bestelling wordt pas verzonden zodra de betaling volledig is voldaan.
3.6 Wanneer de betaling niet binnen 8 dagen is voldaan, zal de bestelling worden geannuleerd.
3.7 De verwerking van de betalingen zal verlopen via Sisow epay, met uit zondering van PayPal en Vooruitbetaling per Bank of Giro.


4 Verzendkosten

4.1 Binnen Nederland worden geen extra verzendkosten berekend naar België bedragen de verzendkosten € 6,90 per bestelling en vanaf € 50,00 gratis, ongeacht de grootte van de bestelling.
4.2 Bij ruilen/ retourneren zijn de verzendkosten van het terugsturen van deze artikelen voor eigen rekening van de klant.
4.3 Bij een ruiling zal Costumpro eenmalig de verzendkosten op zich nemen van het opnieuw te versturen artikel.


5 Levering

5.1 Costumpro besteedt het thuisbezorgen van de bestellingen uit aan PostNL via MyParsel Service en zijn traceerbaar in dit systeem.
5.2 Costumpro verstuurd bestellingen die voor 16:00 zijn gemaakt, na ontvangst van de betaling, nog dezelfde dag (maandag t/m vrijdag).
5.3 Costumpro zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. De klant heeft in dat geval het recht om de resterende bestelling schriftelijk of mondeling te annuleren.
Costumpro heeft een gerechtelijke leveringstermijn van 30 dagen. Wanneer de klant de bestelling binnen deze termijn niet heeft ontvangen, kan deze de koop kosteloos ontbinden.
5.4 Costumpro is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven woonadres.
5.5 Let op; Bestellingen betaald met PayPal, IDEAL, DIRECTebanking of Mistercash voor 16:00 op werkdagen worden direct verwerkt en kunnen niet meer achteraf gewijzigd worden.
Bij betaling met een overboeking, verzending binnen 1 werkdag, nadat de betaling is bijgeschreven.


6 Annuleren

6.1 Het is mogelijk een bestelling te annuleren, indien dit binnen 24 uur gebeurt nadat de bestelling is geplaatst en mits de bestelling nog niet is verstuurd. U kunt deze annulering doorgeven per mail of telefonisch.
6.2 Bij het annuleren van een betaalde bestelling of een artikel uit een bestelling worden de volgende administratiekosten in rekening gebracht bij de klant:
a) € 0,50 bij het annuleren van een artikel uit een bestelling.
b) € 1,00 bij het annuleren van een gehele bestelling.

Niet betaalde bestellingen kunnen kosteloos binnen 24 uur worden geannuleerd.


7 Ruilen en Retourneren

7.1 Wanneer een artikel niet aan uw verwachting voldoet dan bestaat de mogelijkheid om het artikel te ruilen of te retourneren, maar alleen ongebruikte, ongewassen, en ongedragen artikelen (passen mag natuurlijk wel!), in originele verpakking, kunnen geretourneerd worden.
7.2 De portokosten als mede het verzendrisico voor retourzending zijn voor eigen rekening van de klant, wij adviseren om de artikelen aangetekend te retourneren.
7.3 Artikelen, welke zijn afgeprijsd met 70% korting of meer, kunnen niet geruild/geretourneerd worden.
7.4 Voor retourneringen en/of ruilingen gelden de volgende voorwaarden:
a) Na ontvangt van uw bestelling heeft u 14 dagen de tijd om de artikelen te ruilen of te retourneren. Na afloop van deze termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is deze definitief.
b) De goederen dienen in originele staat te zijn, d.w.z. ongedragen, ongewassen, met aangehecht artikelkaartje en/of originele verpakkingen (indien van toepassing) en in een degelijke verpakking te worden teruggestuurd.
c) Het retourformulier dient volledig ingevuld meegezonden te worden met uw retourzending, RETOURFORMULIER
d) Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen, ongeacht de reden van het retoursturen.
e) Bij ruiling van een artikel met een lagere aankoopprijs wordt het verschil binnen 14 dagen aan u overgemaakt. Is het verschil groter dan kunt u het bedrag per bankoverschrijving aan ons overmaken onder vermelding van uw ordernummer.
f) Bij ruiling van een artikel neemt Costumpro eenmalig de verzendkosten van het opnieuw te versturen artikel voor haar rekening
g) Bij retourneren (ontbinding koop van 1 of meerdere artikelen) zal het retour te ontvangen bedrag indien mogelijk binnen 14 dagen aan u overgemaakt worden of uiterlijk binnen de wettelijk termijn van 30 dagen.

RETOURADRES:
Costumpro
Straatnaam
Postcode Woonplaats
NEDERLAND


8 Voorraad

8.1 Costumpro streeft ernaar alle producten uit voorraad te leveren. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is of dat het is uitverkocht. U wordt hiervan door ons z.s.m. op de hoogte gebracht. In dit geval heeft de klant het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
Costumpro zal in dit geval het aankoopbedrag binnen 24 uur terugbetalen.


9 Garantie en Aansprakelijkheid

9.1 Costumpro garandeert dat de te leveren goederen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
9.2 Op onze kleding zit een wettelijke garantie op fabricagefouten. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat u als consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Hierbij zijn de volgende situaties uitgesloten van garantie:
-Meer dan normale gebruiksschade
-Verkeerd gebruik
-Normale slijtage
-Verkeerd onderhoud (denk aan niet volgens de specificaties wassen, drogen of strijken)
9.3 Als bewijs met betrekking tot de garantie ontvangt u van Costumpro een aankoopbewijs per email en bij uw bestelling.
9.4 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Costumpro de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door u, naar keuze van Costumpro vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt u zich reeds nu de vervangen zaak aan Costumpro te retourneren en het eigendom daarover aan Costumpro te verschaffen.
9.5 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Costumpro u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
9.6 Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Costumpro niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
9.7 Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet uw garantieaanspraken uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan u is verkocht en geleverd.
9.8 Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Costumpro beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van het aankoopbedrag.
9.9 Onverminderd het bovenstaande is Costumpro niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant.
10. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld Costumpro zijn ondergeschikten


10 Privacy

Costumpro is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onze privacyverklaring. Aangaande de privacywetgeving Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Zoals omschreven op onze Privacy beleid pagina


11 Copyright beeld- en tekstmateriaal

Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.

Voor vragen, klachten en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met:

Costumpro
Straatnaam
Postcode Woonplaats
NEDERLAND

Tel +31 (0)13- 1234567
info@costumpro.nl